wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Paweł Szczepanik doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, etnolog. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie realizuje projekt „Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonatina. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych odbywających się w kraju i za granicą. Jego zainteresowania badawcze związane są z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem religii, mitologii i mentalności. Oprócz tego interesuje się historią; antropologią kultury; kulturą ludową; religioznawstwem porównawczym; teorię kultury; badaniami skupionymi wokół materialności i cielesności; badaniami obrazu i wizualności; a także metodologią archeologii i nauk humanistycznych. Zajmuje się również popularyzacją archeologii i szeroko rozumianej wiedzy o przeszłości, a także rekonstrukcją historyczną związaną z wczesnośredniowiecznym Pomorzem.