wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii. Wśród wykorzystywanego w tej działalności instrumentarium obok pokazów, prezentacji i wystaw, poczesne miejsce zajmowały też popularne i popularnonaukowe artykuły publikowane na łamach wielu czasopism. To doświadczenie wskazało nam braki w polskim rynku wydawniczym, który niemal zupełnie nie oferował pozycji dotyczących wczesnego średniowiecza o zawartości na tyle szczegółowej i przystępnej formie, by odpowiadać potrzebom zarówno tzw. odtwórstwa historycznego, jak i szerokiego odbiorcy. W tym ujęciu Triglav jest pierwszym polskim wydawnictwem powołanym bezpośrednio przez środowisko odtwórców historycznych.

Trudno wyobrazić sobie lepszego patrona dla wydawnictwa niż Triglav (pomorska wersja imienia “Trzygłów”), który z jednej strony jest patronem wiedzy, z drugiej dusz przodków – a więc i pamięci o nich – z trzeciej zaś jest on patronem Szczecina i Pomorza Zachodniego, skąd pochodzi nasza firma. Obierając więc Triglava za patrona, powiązaliśmy swoje działania z tą częścią słowiańskiej kultury, za którą postać ta odpowiada – wiedzę, pamięć i tożsamość. Ich podtrzymaniu zaś najlepiej służy właśnie instrument wydawnictwa, a Triglav jako opiekun mądrości i dusz, jest najpełniejszym wyrazicielem dążeń do zachowania, pogłębiania i upowszechnienia wiedzy o kulturze naszych Przodków. Te elementy stanęły jako filary misji wydawnictwa Triglav, chcącego popularyzować wiedzę, krzewić pamięć dawnych pokoleń oraz w sposób przystępny ukazywać tematy związane z rodzimym dziedzictwem.

Realizując te cele, wydawnictwo Triglav dokonuje wyborów pozycji, które w ciekawy i przystępny sposób ukazują mało znane i słabo opracowane tematy. Od początku stawiamy głównie na publikacje całkowicie nowatorskie, nie mające swoich odpowiedników w dotychczasowym piśmiennictwie. Czasami są to autorskie projekty właściciela wydawnictwa Igora D. Górewicza, jak choćby pierwsza wydana przez nas książka - “Zdobnictwo wczesnego średniowiecza”, czy mitologia słowiańska dla dzieci “Borek i Bogowie Słowian”.

Czasami zaś w polu naszego zainteresowania znajdować się będą takie zagadnienia, które są pozornie dość dobrze rozpoznane, przynajmniej przez pasjonatów. Niejednokrotnie, po dokładnym przyjrzeniu, okazuje się jednak, że ta pozornie powszechnie dostępna wiedza jest niekompletna, czasami błędna, a co najmniej rozproszona i nieusystematyzowana. Wówczas zadaniem naszym będzie przedstawić je w zupełnie nowatorskim i oryginalnym ujęciu.

Sami kochamy książki i otaczamy się nimi. Mają one dla nas wartość samą w sobie. Dlatego staramy się, by nasze wydania wyróżniały się starannością opracowania szaty graficznej oraz wyważeniem warstwy merytorycznej i estetycznej. Chcemy, by sprawiały przyjemność samym obcowaniem z nimi.

Wydawnictwo Triglav