Koszyk

 x 

Twój koszyk jest pusty

Nasi autorzy

Tomasz Mikiciuk - autor

MikiciukTomasz Mikiciuk, ur. 1985 w Kętrzynie. Absolwent filologii polskiej z kulturoznawstwem i folklorystyką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2009 obronił pracę magisterską pt. "Mitologia słowiańska w literaturze polskiej w wieku XX. Publikował w Gnieździe artykuły na temat inspiracji rodzimą kulturą i mitologią w wierszach m.in. J.B. Ożoga i T. Micińskiego.

Bartłomiej Gruszka "Struktury osadnicze we wczesnym średniowieczu na Środkowym Nadodrzu"

Cena podstawowa dla wariantu 65,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2021
Format: A4
Liczba stron: 314
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-66463-52-3

W publikacji, która jest pierwszą częścią szerszego projektu dotyczącego osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Środkowym Nadodrzu, omówiono problematykę rozwoju struktur osadniczych i sieci osadniczej na obecnym pograniczu Dolnych Łużyc, Dolnego Śląska oraz Wiel­kopolski w starszych fazach wczesnego średniowiecza. Nie bez znaczenia w kwestii wyboru tak nakreślonej problematyki jest dotychczasowy brak kompleksowych studiów osadniczych przeprowadzonych dla tego obszaru, który – poza nielicznymi wyjątkami – jest „pograniczem” głównych zainteresowań polskiej archeologii wczesnego średniowiecza. W książce poruszo­no również kwestie najstarszego osadnictwa wczesnośredniowiecznego: analizowany teren, obok Małopolski, jest bowiem terytorium, na którym stwierdzono występowanie osad o chro­nologii sięgającej początków średniowiecza. Kolejnym celem publikacji jest próba sprecyzowa­nia momentu oraz ustalenia przyczyn upadku jednych i powstawania innych jednostek osadni­czych w okresie początku państwa piastowskiego (2. poł. Х-Х/ХІ w.). Poruszono także problem pojawienia się osadnictwa grodowego.

Analiza struktur osadniczych została przeprowadzona na trzech poziomach: omówienia skupisk osadniczych, stanowisk oraz obiektów archeologicznych. Studia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wyników badań interdyscyplinarnych, w tym szeroko zakrojonych analizy archeobiologicznych archeozoologia, archeobotanika, dendrologia) oraz analiz GIS.

Bartłomiej Gruszka (ur. 1976 r.), archeolog, studiował arche­ologię w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskie­go oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze (2001/2002). Sto­pień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2014 roku na podstawie rozprawy pt. Rozwój osadnictwa w starszych fa­zach wczesnego średniowiecza na obecnym pograniczu dolnośląsko-wielkopolsko-łużyckim, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Jaworskiego. W latach 2016–2018 pracow­nik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu, a od 2019 roku adiunkt w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbał­tyckich w Szczecinie. Autor ponad 60 publikacji naukowych, redaktor i współredaktor kilkunastu książek. Jako kierownik zrealizował 10 projektów badaw­czych (NCN i MKiDN). Prowadził wiele prac wykopaliskowych, m.in. w Stożnem i Grodziszczu koło Świebodzina. Zainteresowania badawcze autora skupione są wokół problematyki wcze­snośredniowiecznego osadnictwa oraz warsztatu garncarskiego obszarów Słowiańszczyzny Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Środkowego Nadodrza.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Środowisko geograficzno-przyrodnicze
Struktury osadnicze wyższego poziomu (skupiska osadnicze)
Struktury osadnicze średniego poziomu (układy przestrzenne osad i grodzisk)
Struktury osadnicze niższego poziomu (obiekty)
Podsumowanie

Bibliografia

Settlement structures in the early Middle Ages in the basin of the Middle Odra

(Summary)

Płyta CD (mapy, katalog, plany stanowisk)

 • Igor D. Górewicz - Poznaj Słowian
 • Swords of Europe - Cut, chop and thrust. Igor D. Górewicz & Phil Burthem (Miecze Europy)
 • MIECZE EUROPY - promo wystawy
 • Igor Górewicz o "Miecze Europy". Muzeum Kołobrzeg
 • Igor Górewicz o książce "Borek i Bogowie Słowian"
 • Słowiańskie Pomorze - Drużyna Grodu Trzygłowa, Noc Kupały, Szczecin 2010, cz.1
 • Słowiańskie Pomorze - Drużyna Grodu Trzygłowa, Noc Kupały, Szczecin 2010, cz.2
 • JOMSBORG EAST STORM´S HIGHWAY TO HELL
 • Bitwa Słowian i Wikingów na Wolinie
 • Igor i Czcibor Górewicz, Galaktyka Pomerania (20.06.2014)
 • Noc Kupały 2011: Igor Górewicz dla wSzczecinie.pl
 • 21st Century Viking Stories. Part 4

Wydawnictwo

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii. Wśród wykorzystywanego w tej działalności instrumentarium obok pokazów, prezentacji i wystaw, poczesne miejsce zajmowały też popularne i popularnonaukowe artykuły publikowane na łamach wielu czasopism.

Wiecej...

Płatności obsługuje:

dotpay logo

Kontakt

Trzygłów-Pokazy historyczne,
Igor D. Górewicz
ul. Moczyńskiego 5/1
70-492 Szczecin,
woj. Zachodniopomorskie

Telefon i fax:
(+48) 606 955 299

E-mail wydawcy:
gorewicz@wp.pl

E-mail Działu sprzedaży:
wydawnictwo@triglav.com.pl

visa and mastercard logos

Znajdziesz nas na

2011-2022 © Wydawnictwo TRIGLAV : Książki dla Słowian i Wikingów
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος  ikonka