wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Autor książki „TOPORY WOJÓW PIASTOWSKICH. Bitwa o Ostrów Lednicki”. Urodzony w Wolsztynie woj. Wielopolskie w roku 1977, zginął tragicznie w 2009. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 10 lat prowadził ratownicze badania archeologiczne na trasie budowanych autostrad. Zainteresowaniami archeologicznymi były: broń wczesnośredniowieczna i słowiańskie miejsca kultu. Był zwolennikiem autochtonicznej teorii w sporze o pochodzenie Słowian! W czasach studenckich uczestniczył osobiście w wielu rekonstrukcjach bitew okresu wczesnego średniowiecza np. Cedynia i był współzałożycielem Drużyny Wojów Słowiańskich „Krak”. Był także działaczem organizacji słowiańskich i uczestnik kongresów wszechsłowiańskich.