wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Wielkie Morawy. Great Moravia

Oprawa:
miękka
Format:
A4
Liczba stron:
400
Wyczerpany

Dwujęzyczny album "Wielkie Morawy. Great Moravia" wydany został przez Wydawnictwo Triglav we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Łącznie równe 400 stron, zdjęć, grafik i tekstów, na które składa się m.in. 100-stronicowy katalog zabytków z wystawy pod tym samym tytułem, prezentujący zdjęcia przepięknej biżuterii, militariów, narzędzi i przedmiotów codziennego użytku, wytworzonych przez tę niezwykłą kulturę, jaką stworzyły w IX w. Wielkie Morawy. Uzupełnieniem są bardzo ciekawe teksty czeskich i słowackich badaczy, zaprezentowane w językach polskim i angielskim.

Spis artykułów:

Początki osadnictwa słowiańskiego na Morawach – Dagmar Jelínková
Słowiańszczyzna i kaganat awarski – Jozef Zábojník
Starożytna religia Słowian – Michal Téra
Rex, principes, optimates – elity Wielkich Moraw – Ludĕk Galuška
Biżuteria i złotnictwo Wielkich Moraw – Ludĕk Galuška
Wojskowość Wielkich Moraw – Alexander T. Ruttkay
Kontakty plemion zamieszkujących dorzecza Wisły i Odry z Wielkimi Morawami – Jacek Poleski
Chrześcijaństwo i misja bizantyjska na Wielkich Morawach – Vladimir Vavřinek
Kultura i piśmiennictwo Wielkich Moraw – Vladimir Vavřinek
Wielkomorawska architektura sakralna – Lumír Poláček
Ostatnie lata i upadek Wielkich Moraw – Pavel Kouřil
Mikulčice - Lumír Poláček
Staré Město - Ludĕk Galuška
Břeclav – Pohansko – Jiři Macháček
Nitra – Peter Bednár / Matej Ruttkay

Materiały pierwotnie opublikowane były w katalogu do wystawy „Wielkie Morawy. Początki chrześcijaństwa” przygotowanej przez Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno oraz Moravské zemské muzeum w ramach projektu „Wielkie Morawy. 1150 lat chrześcijaństwa w Europie Środkowej” finansowanego przez MK NAKI, kod DF12P01OVV010.

A4 size, 400 pages, full color, art paper, paperback. The bilingual album, Wielkie Morawy. Great Moravia was published by Triglav Books in collaboration with the Museum of the Origins of the Polish State in Gniezno (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Exactly 400 pages, photos, drawings and text, including e.g. 100-page catalogue from the exhibition of the same title, presenting photos of beautiful jewelry, militaria, tools and everyday objects produced by this remarkable cultural reality that was the 9th-century Great Moravia. An additional supplement are highly interesting texts by Czech and Slovak scholars in Polish and English.

List of articles:

The origins of Slavic settlement in Moravia – Dagmar Jelínková
The Slavs and the Avar Khaganate – Jozef Zábojník
Archaic Slavic religion – Michal Téra
Rex, principes, optimates – the elites of Great Moravia – Ludĕk Galuška
Jewellery and jewellery making in Great Moravia – Ludĕk Galuška
Warfare in Great Moravia – Alexander T. Ruttkay
Contacts between the tribes in the basin of the Vistula and Oder and Great Moravia – Jacek Poleski
Christianity and Bysantine mission – Vladimir Vavřinek
Culture and learning – Vladimir Vavřinek
Great Moravian Religious Architeture – Lumír Poláček
The Final Years and Downfall of Great Moravia – Pavel Kouřil
Mikulčice - Lumír Poláček
Staré Město- Uherské Hradištĕ. Fortified suburban settlement agglomeration - Ludĕk Galuška
Archaeological knowledge of Pohansko near Břeclav – Jiři Macháček
Nitra – Peter Bednár / Matej Ruttkay