wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Tomasz Purowski Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry

Autor:
Wydawca:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:
Warszawa
Rok wydania:
2012
Format:
A4
Liczba stron:
556 + CD
Oprawa:
twarda
ISBN:
978-83-89499-95-0
Cena podstawowa dla wariantu 45,00 zł

„.. .praca [...] Tomasza Purowskiego jest dziełem bardzo ważnym, pionierskim, [...] wyznaczającym szlaki innym badaczom, których interesuje ta problematyka [...]. Autor dysponuje warsztatem naukowym pozwalającym mu rozwiązać różne problemy naukowe".

Z recenzji dr hab. Ireny Lasak

 „...autor rozprawy wykonał bardzo pokaźną pracę, zajmując się szklanymi paciorkami (przede wszystkim) nie tylko od strony archeologicznej, lecz - i to chyba w większym stopniu -analizami chemicznymi oraz sprawami techniki i technologii związanymi z omawianymi zabytkami archeologicznymi. [...] to podejście autora jest bardzo korzystne dla opracowania, umożliwia mu wypowiadanie się w kwestiach, które przeciętny archeolog czerpie ze źródeł specjalistycznych..."                                                                                                                                                             

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Malinowskiego

 

 

1. Wstęp
1.1. Cel pracy
1.2. Zakres terytorialny ł chronologiczny
1.3. Zarys historii badań
1.4. Ujęcie tematu
2. Źródła i metody badań
2.1. Charakterystyka źródeł
2.1.1. Miejsca odkrycia
2.2. Metody badań
2.2.1. Metody opisu źródeł
2.2.2. Metody analizy źródeł
2.2.3. Metody interpretacji źródeł
3. Podział typologiczny (formalny) wyrobów szklanych
3.1. Zasady podziału wyrobów szklanych
3.2. Podział wyrobów szklanych
3.2.1. Paciorki
3.2.2. Inne przedmioty
4. Technika wykonania wyrobów szklanych
4.1. Paciorki
4.1.1. Badania makroskopowe
4.1.2. Badania mikroskopowe
4.1.3. Podsumowanie
4.2. Inne przedmioty
4.2.1. Główki szpil
4.2.2. Pacior zdobiący kabłąk zapinki
4.2.3. Zawieszka
5. Technologia wytopu masy szklanej
5.1. Wprowadzenie
5.2. Opis przeprowadzonych badań
5.2.1. Metoda EPMA
5.2.2. Inne metody
5.3. Systematyka technologiczna
5.3.1. Wstęp
5.3.2. Szkło sodowe
5.3.3. Szkło ołowiowe
5.3.4. Podsumowanie
5.4. Inne badania
6. Porównanie cech formy, techniki wykonania i technologii wytopu szkła przedmiotów z międzyrzecza Noteci i środkowej Odry
6.1. Paciorki
6.2. Inne przedmioty
6.3. Podsumowanie
7. Rozprzestrzenienie i chronologia wyrobów szklanych w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry
7.1. Epoka brązu
7.1.1. Rozprzestrzenienie
7.1.2. Chronologia
7.2. Wczesna epoka żelaza
7.2.1. Rozprzestrzenienie
7.2.2. Chronologia
8. Analogie do wyrobów szklanych odkrytych w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry
8.1. Forma
8.1.1. Paciorki
8.1.2. Inne przedmioty
8.2. Technika wykonania
8.3. Technologia wytopu szkła
8.3.1. Szkło sodowe
8.3.2. Szkło ołowiowe
8.4. Podsumowanie
9. Źródła pochodzenia, kierunek i chronologia napływu wyrobów szklanych na obszary międzyrzecza Noteci i środkowej Odry
9.1. Epoka brązu
9.2. Wczesna epoka żelaza
9.2.1. Miejsca wykonania przedmiotów szklanych
9.2.2. Czas napływu wyrobów szklanych
9.2.3. Drogi napływu wyrobów szklanych
9.3. Podsumowanie
10. Funkcja wyrobów szklanych znanych z międzyrzecza Noteci i środkowej Odry
11. Wnioski końcowe
KATALOG ŹRÓDEŁ
Katalog stanowisk
Stanowiska niepewne pod względem przynależności kulturowej
Sprostowania
Tablice
WYKAZ CYTOWANEJ LITERATURY
SUMMARY