wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Świt państwa polskiego

Wydawca:
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Historii Polski
Miejsce:
Warszawa
Rok wydania:
2021
Format:
B5
Oprawa:
miękka
Liczba stron:
332
Język:
polski
ISBN:
978-83-66463-42-4
Cena podstawowa dla wariantu 50,00 zł

Okoliczności i czas narodzin państwa polskiego fascynowały od dawna. Wydarzenia tamtych lat, odnotowane przez zachodnich kronikarzy, ukazu­ją postać Mieszka – wodza podejmującego wraz z braćmi walki toczone ze zmiennym szczęściem na zachodniej rubieży późniejszego państwa. Nie­liczne i lakoniczne zapiski źródłowe dotyczą rodu, który w ciągu zaledwie kilku lat – zapewne między 962 a 966 rokiem – wyprowadził swoje władztwo z niebytu do organizacyjnej i politycznej wielkości.

Co w przedmiotowych kwestiach ma do powiedzenia współczesna archeologia? Na ile dotychczasowe odkrycia w regionach uznać można za wystarczające dla naświetlenia początków polskiej państwowości? To tylko wybrane spośród wielu pytań, na które poszukiwać będziemy odpowiedzi na stronach tej monografii. Wyrażam nadzieję, że książka ukazuje nie tylko barwny obraz przeszłości sprzed tysiąca lat, ale rów­nież wkład archeologii w poznawanie korzeni naszego państwa, a tym samym Polski i Polaków.

Wstęp

  1. Przebudzenie środkowo-wschodniej Europy. Ziemie polskie i ich otoczenie między 2. połową VIII a początkami X wieku

Sąsiedzi chrześcijańscy i sąsiedzi pogańscy: krystalizowanie się wspólnot terytorialnych wokół ziem późniejszej Polski (koniec VIII - początki X wieku)

Kim byli? Gdzie zamieszkiwali? Poprzednicy Polaków Plemiona czy grupy etniczne?

Wspólnoty terytorialne ziem polskich w świetle przekazów źródeł pisanych i danych archeologii

Regiony przed Piastami: podobne czy zróżnicowane etnokulturowo?

  1. Konsolidacja czy fragmentacja? Ziemie południowej Polski w okresie przed państwowym

Ziemia krakowska i Śląsk w IX i X wieku: więcej różnic czy cech wspólnych?

Jeden region - różne wzorce kultury materialnej Od Chodlika do Lublina

Archeologiczne ślady elit, ale brak prób konsolidacji terytorialnej pogranicza

Centrum krakowskie i niespełnione szanse wczesnej państwowości Konteksty wielkomorawskie Na północnych obrzeżach silnego sąsiada Nieuchwytni Polanie: między mitem, historią i archeologią

  1. Wielkopolska i Mazowsze w przededniu powstania państwa: rewolucyjne przemiany osadnicze na uboczu zainteresowań ówczesnych kronikarzy

U źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego Wielkopolski

Zagadkowa sieć grodów

Wielki region w cieniu Wielkopolski

Rozległa strefa handlu i wymiany oraz mieszania się kultur i cywilizacji Spór o charakter etnokulturowy pogranicza Zderzenie kultur i ideologii?

Długie trwanie i militarne elity (?) z Południa

  1. Wyjście z cienia: ścieżki rozwoju strefy nadbałtyckiej

Emporia i wokółbałtycka strefa gospodarcza

(Przed)świt urbanizacji

Skandynawscy i słowiańscy osadnicy nad Parsętą Centra osadnicze na wyspach Pod znakiem wikińskiego Truso Regionalne emporium nad Zatoką Gdańską?

W poszukiwaniu korzeni nadmorskiej metropolii

  1. Od Civitas Schinesghe do Polonii: formowanie się państwa polskiego w świetle danych archeologii

U źródeł legendy Piastów

Ziemia gnieźnieńska w legendach dynastycznych i zapisach kronikarskich

Archeologia i spór o pierwotne siedziby rodu Piastów Matecznik rodu Piastów?

Pretendent nad rzeką Prosną Dwubiegunowy układ strategiczny?

Wyjście na zewnątrz, czyli początki ekspansji terytorialnej Civitas Schinesghe

Region pod kontrolą Piastów, ale tylko punktowe inwestycje Piastowie nad Zatoką Gdańską Spór o początki gdańskiego grodu

Pod znakiem nadbałtyckich ośrodków rzemieślniczo-handlowych i starszych terytoriów plemiennych

Czeska domena z „piętnem” piastowskich inwestycji?

Wiślica na nowo poznawana

Skąd Mieszko czerpał środki niezbędne do budowy państwa?

  1. Wielki przełom: początki chrystianizacji ziem polskich w świetle danych archeologii

Chrzest władcy czy chrzest Polski?

Tajemnice wawelskiego wzgórza

Monumentalne budowle z czasów Mieszka i spór o baptysterium Zespół rezydencjonalny czy ośrodek wczesnego chrześcijaństwa? Pierwsze pochówki szkieletowe Chrystianizacja a dary grobowe Więcej pytań niż odpowiedzi

  1. Władcy, elity, społeczeństwo: archeologia o ludziach z początków państwa polskiego

Ludzie i rzeczy Wielcy nieobecni

Dostojnicy świeccy duchowni i święci męczennicy: gdzie ich pochowano?

Elity państwa pierwszych Piastów: przykład Bodzi koło Włocławka Dorośli i dzieci: elitarny cmentarz rodzinny?

Możni i pospolici na cmentarzach rzędowych Nekropole wojowników „Duńscy” wojownicy z Ciepłego „Warescy” wojownicy z Lutomierska Nie tylko Ciepłe i Lutomiersk

Miejscowi i obcy: migracje regionalne i interregionalne Związki krewniacze i międzypopulacyjne „Niechciani” wśród miejscowych

Zdrowe społeczeństwo? O diecie mieszkańców ziem polskich sprzed tysiąca lat

Na co chorowali? Jak długo żyli?

Uwagi końcowe

Bibliografia

Summary

Indeks nazw geograficznych, miejscowych i etnicznych