wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Stanisław Rosik - Od Swarożyca do Świętowita.Przemiany religii Słowian nadbałtyckich w X-XII wieku

Wydawca:
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:
Warszawa
Rok wydania:
2023
Format:
B5
Liczba stron:
286
Oprawa:
twarda
ISBN:
978-83-66463-86-8
Cena podstawowa dla wariantu 65,00 zł

Książka ta powstała w ramach przygotowań obchodów dziewięćsetnej rocznicy misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu nad Bałtykiem w latach 1124-1125. W tradycji  wydarzenie to od pokoleń cieszy się tytułem Chrztu Pomorza, a jego upamiętnienie- podobniejak poprzednie okrągłe jubileusze- dało też impuls do wspólnych działań na niwie nauki. W ramach współpracy Uniwersytetu Szczecinskiego  oraz Instytut Archeologii i Etnologii  PAN, do której zaproszono przedstawicieli szerszego kręgu instytucji akademickich, zaproponowano przygotowanie tej monografii autorowi reprezentującemu Uniwersytwt Wrocławski.... W niniejszym studium zogniskowano uwagę na kształtowaniu się form życia religijnego Słowian właśnie na tym dość wąskim, nadmorskim obszarze. Przedchrześcijańska kultura duchowa tamtejszych społeczności zyskała najobfitsze pisemne poświadczenia źródłowe w całym kręgu Słowiańszczyzny, przez co też odnoszące się do nich ustalenia religioznawcze często rozciągano na charakterystykę ogółu. ( fragm Wstępu Stanisław Rosik)

Książka zawiera przetłumaczone teksty źródłowe np: Z Roczników Augsburskich czy Z dziejów Sasów Widukinda z Korwei

Spis Treści

Rozdział I. Wierzenia i kulty Słowian nad Bałtykiem jako problem badawczy.

Rozdział. II. Krąg obodrycko-wagryjski. Okno na ,, całą ,, Słowiańszczyznę

Rozdział. III. Wieleci-Lucice

Rozdział. IV. Rugia

Rozdział. V. Pomorze

Kkonkluzje

Teksty źródłowe

Bibliografia

Wykaz map i ilustracji

Indeks