wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Średniowieczna broń palna w Polsce

Autor:
Piotr Strzyż
Wydawca:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:
Łódź
Rok wydania:
2011
Język:
polski, streszczenie w języku angielskim
Format:
B5
Liczba stron:
278
Oprawa:
miękka
ISBN:
978-83-89499-82-0
Cena podstawowa dla wariantu 49,00 zł

Pod koniec XIV stulecia w wielu krajach Europy środkowej, w tym w Polsce, pojawia się nowy oręż — broń palna. Nie wyparła ona od razu dawnych machin miotających i kuszy, i obie bronie współwystępowały na równych prawach jeszcze w stuleciu następnym. Początkowy okres rozwoju, przypadający na czasy średniowiecza, charakteryzuje wielość form i projektów technicznych, które były wynikiem poszukiwania rozwiązań optymalnych. Nieustające próby i eksperymenty doprowadziły do skonstruowania broni coraz bardziej niezawodnej i skutecznej. W udoskonaleniach prym wiedli puszkarze z krajów Europy łacińskiej, niemniej jednak każde państwo próbowało własnymi drogami ulepszyć nową broń. Siady tych procesów odnajdujemy również w materiałach polskich, a szczególnie są one widoczne w przypadku różnorodności amunicji artyleryjskiej. Bez wątpienia ten wczesny okres prób i błędów zaowocował późniejszym wspaniałym rozwojem artylerii polskiej w czasach ostatnich Jagiellonów.

I. Wstęp
I.1 Cel pracy
I.2 Zakres chronologiczny i terytorialny pracy
I.3 Stan badań nad początkami broni palnej w Polsce
I.4. Charakterystyka materiału zabytkowego
I.4.a Zabytki broni palnej
I.4.b. Pociski broni palnej
II. Średniowieczne zabytki broni palnej w polskich zbiorach.
II.1. Ręczna broń palna
II.1. a. Piszczele
II. 1. b. Hakownice
II.1.c. Zabytki zachowane fragmentarycznie
II. 2. Ciężka broń palna
II.2.a. Broń komorowa
II. 2. b. Bombardy (murołomy)
II. 2. c. Armaty
II.3. Zabytki o niepewnej chronologii
III. Amunicja broni palnej
III.1 Pociski ręcznej broni palnej
III.1.a Pociski kamienne
III.1.b. Pociski ołowiane
III.1.c Pociski żelazne
III.1.d Pociski szklane
III.1.e Pociski gliniane
III. 2. Amunicja artyleryjska
III. 2 a. Kule kamienne
III. 2. b. Kule ołowiane
III. 2. c. Kule żelazne
IV. Archeologia a historia, czyli znaleziska kul w świetle dostępnych źródeł
IV. 1 Działania wojenne
IV. 2 Piwnice i zbrojownie
V. Podsumowanie i perspektywy badawcze
VI. Katalog
VII. Bibliografia
VIII. Aneks (Dr Piotr Czubla)
IX. Spis ilustracji
X. Tablice