Koszyk

 x 

Twój koszyk jest pusty

Nasi autorzy

Kamil Rabiega

rabiegaArcheolog, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku archeologia w Instytucie Archeologii UKSW oraz międzywydziałowe studia podyplomowe archeologii sądowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz terenowy, zaangażowany w wielu projektach naukowych w Polsce i zagranicą. Autor szeregu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych monografiach i periodykach.

Więcej…

Jerzy Maik - Sukiennictwo w średniowiecznej Polsce

Cena podstawowa dla wariantu 50,00 zł
Autor: Jerzy Maik
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi
Miejsce: Łódź
Rok wydania: 2021
Format: A4
Liczba stron: 226
Oprawa: miękka
ISBN: 9788366463462

Obecna książka jest opowieścią o ludziach średniowiecza – twórcach tkanin wełnianych od mo­mentu strzyży owiec, przez tkanie i wykańczanie tekstyliów, aż po ich sprzedaż. Opowiada o życiu codziennym sukienników – zawodowym, ale też rodzinnym, towarzyskim i religijnym. Ważnym elementem tego życia była walka z obcą konkurencją, głównie z dopływem dobrego, taniego sukna zachodniego. Natomiast konkurencji nie stanowiło luksusowe sukno flandryjskie, którego jakość pozostawała poza możliwościami naszych sukienników. Sukiennictwo, w postaci praktycz­nie od średniowiecza niezmienionej, przetrwało aż po schyłek XIX w. i rozwój nowoczesnych, me­chanicznych fabryk.

Z opinii Komisji Wydawniczej IAE PAN:

„Praca Jerzego Maika nawiązuje do najlepszych tradycji badań nad historią kultury materialnej. Odnajdujemy w niej wiele cech charakterystycznych dla tego kierunku, a więc klasyczną, hkmowską triadę problemową (produkcja – dystrybucja – konsumpcja), wypełnioną w największym stopniu w pierwszym zakresie, ale nie pozostawioną bez uwagi w zakresach drugim i trzecim. Można spodziewać się, że "Sukiennictwo...”. na długo pozostanie jednym z podstawowych opra­cowań dziejów produkcji tkanin wełnianych w Polsce, szczególnie jej techniki i organizacji. Będzie kompendium nieodzownym dla badaczy początkujących, inspirującym dla bardziej doświadczo­nych. Wartość opracowania podnosi część ilustracyjna (zachodnioeuropejska ikonografia rze­miosł włókienniczych, zabytki i rekonstrukcje narzędzi tkackich, tkaniny o różnych splotach z ziem polskich)”.

Z recenzji profesora Mateusza Golińskiego:

„Praca prof. Jerzego Maika stanowi dzieło oryginalne, wybitne, przystępnie opracowane, o wyso­kiej wartości naukowej, dotyczące istotnego zagadnienia w procesie poznawania dziejów kultury materialnej Europy i Polski. Jego publikację uważam za w pełni uzasadnioną, będąc przekona­nym, że długo stanowić będzie ono podstawowy punkt odniesienia dla wszystkich chcących po­dejmować badania nad problematyką dawnego włókiennictwa i handlu”.

Z recenzji profesora Jerzego Piekalskiego:

„Całość planowanej książki jest syntetyzującym ujęciem problemów średniowiecznego tkactwa na obszarze dzisiejszych ziem polskich, z obszernym odniesieniem do terenów Europy. Badania przeprowadzono w konwencji właściwej dla archeologii historycznej. Autor – identyfikujący siebie jako archeolog – wykorzystał do swoich celów wszystkie dostępne kategorie źródeł. Zrobił to z na­leżytą ostrożnością, nie przekraczając granic swoich zawodowych kompetencji, powołując się na opinie specjalistów z sąsiednich dyscyplin, głównie historyków, ale także etnologów i profesjonal­nych tkaczy”.

 

Jerzy Maik jest archeologiem, od blisko 50 lat zatrudnionym w łódzkim ośrodku Instytutu Arche­ologii i Etnologii PAN, którym kierował przez 14 lat, a przez następne 4 był dyrektorem Instytutu. Specjalizuje się w badaniu dziejów włókiennictwa starożytnego i średniowiecznego.

 

 • Igor D. Górewicz - Poznaj Słowian
 • Swords of Europe - Cut, chop and thrust. Igor D. Górewicz & Phil Burthem (Miecze Europy)
 • MIECZE EUROPY - promo wystawy
 • Igor Górewicz o "Miecze Europy". Muzeum Kołobrzeg
 • Igor Górewicz o książce "Borek i Bogowie Słowian"
 • Słowiańskie Pomorze - Drużyna Grodu Trzygłowa, Noc Kupały, Szczecin 2010, cz.1
 • Słowiańskie Pomorze - Drużyna Grodu Trzygłowa, Noc Kupały, Szczecin 2010, cz.2
 • JOMSBORG EAST STORM´S HIGHWAY TO HELL
 • Bitwa Słowian i Wikingów na Wolinie
 • Igor i Czcibor Górewicz, Galaktyka Pomerania (20.06.2014)
 • Noc Kupały 2011: Igor Górewicz dla wSzczecinie.pl
 • 21st Century Viking Stories. Part 4

Wydawnictwo

Wydawnictwo Triglav powstało w 2007 roku jako kolejny projekt firmy Trzygłów – Pokazy Historyczne Igor D. Górewicz, która od ponad dekady zajmuje się popularyzacją historii. Wśród wykorzystywanego w tej działalności instrumentarium obok pokazów, prezentacji i wystaw, poczesne miejsce zajmowały też popularne i popularnonaukowe artykuły publikowane na łamach wielu czasopism.

Wiecej...

Płatności obsługuje:

dotpay logo

Kontakt

Trzygłów-Pokazy historyczne,
Igor D. Górewicz
ul. Moczyńskiego 5/1
70-492 Szczecin,
woj. Zachodniopomorskie

Telefon i fax:
(+48) 606 955 299

E-mail wydawcy:
gorewicz@wp.pl

E-mail Działu sprzedaży:
wydawnictwo@triglav.com.pl

visa and mastercard logos

Znajdziesz nas na

2011-2022 © Wydawnictwo TRIGLAV : Książki dla Słowian i Wikingów
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος  ikonka