wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Gród Wczesnośredniowieczny na Ostrówku w Opolu. Synteza - Bogusław Gediga

Miejsce:
Warszawa - Wrocław
Wydawca:
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2022
Format:
B5
Liczba stron:
216
Oprawa:
miękka
ISBN:
2022
Wyczerpany

Gród wczesnośredniowieczny na Ostrówku w Opolu autorstwa prof.Bogusława Gedigi stanowi podsumowanie wyników wieloletnich badań grodu na Ostrówku w Opolu oraz zwięzłą próbę syntezy jego dziejów. Jest to nie tylko dopełnienie wydanej w 1986r. publikacji materiałów z badań grodu, ale również cenny zapis historii polskiej archeologii, której Autor jest świadkiem i współtwórcą. Dowodzi, jak ważny dla rozwoju każdej dyscypliny jest szacunek dla źródeł - materialnych śladów przeszłości oraz dziedzictwa poprzednich pokoleń badaczy.

Spis treści

Wstęp

Historia badań

Kształtowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie Opola

Podstawy gospodarcze grodowo-wczesnomiejskiego ośrodka w Opolu

Budownictwo i architektura grodu oraz rozplanowanie jego zabudowy

Kultura materialna mieszkańców grodu

Kultura symboliczna mieszkańców grodu

Struktura społeczna i zawodowa mieszkańców grodu

Summary: The early medieval stronghold at Ostrówek in Opole. Synthesis

Literatura