wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Eschatologiczne skutki przędzenia i tkania

Wydawca:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:
Wrocław
Rok wydania:
2019
Język:
polski
Format:
A4
Liczba stron:
240
Oprawa:
miękka
ISBN:
978-83-953153-0-5
Cena podstawowa dla wariantu 50,00 zł

Opracowanie ukazuje dziejowy proces odkrywania specyfiki kreacyjnego potencjału, jaki wiąże się z magiczno-rytualnym manipulowaniem narzędziami przędzalniczymi i tkackimi w kontekście tanatologicznym. Chodzi o wykorzystanie ich zdolności do podtrzymywania witalności w zetknięciu ze śmiercią i chtonicznymi siłami destrukcji w zaświatach. Punktem wyjścia jest symbolika nici życia. Badawczym wyzwaniem stało się zatem odczytanie eschatologicznych konsekwencji przetwarzania życiodajnego przędziwa w przędzę oraz operowania nićmi wątku oraz osnowy na krośnie. Integralnym elementem proponowanego postępowania jest interpretacja narzędzi włókienniczych związanych z archeologicznymi kontekstami grobowymi, które pochodzą z Europy Środkowej. Pojawiają się one na tym terenie w szerokich ramach czasowych, bo pomiędzy LVI w. p.n.e. a XVIII w. n.e. Atrakcyjność odwołań do aktywności włókienniczej w praktykach pogrzebowych oraz w wyobrażeniach eschatologicznych ma wręcz globalny zasięg, a ich głębia czasowa wydaje się być współbieżna ze znajomością technik obróbki włókien. Świadczy to o kulturowej istotności tego zjawiska w dążeniu do sprostania wyzwaniom, jakie dla podmiotowego istnienia w wymiarze społecznym oraz indywidualnym niosła wszechobecna śmierć.

 

Wstęp
 
Rozdział I. Chronologiczna i przestrzenna charakterystyka występowania narzędzi włókienniczych w kontekstach grobowych
 
1. O podejściu do zagadnienia
 
2. Źródła
 
3. Dziejowa dynamika oraz periodyzacja zjawiska - spojrzenie makroregionalne
 
Rozdział II. Operacyjna specyfika narzędzi włókienniczych w obrzędzie pogrzebowym
 
Rozdział III. Aktywność włókiennicza a biologiczna kategoryzacja zmarłych
 
1. Płeć i wiek: wyzwanie dla studiów nad eschatologicznymi odniesieniami narzędzi przędzalniczych i tkackich
 
2. Relacje narzędzi włókienniczych z płcią i wiekiem zmarłych w ujęciu dziejowym
 
Rozdział IV. Przędzenie i tkanie w kontekście pogrzebowego obrzędu przejścia
 
1. Przędzenie jako wyraz substancjalności doczesnego życia i przeznaczenia
 
2. Związki nici życia z krosnem jako przejaw obrzędowego mechanizmu
 
3. Krosno w skandynawskiej eschatologii i rytuale pogrzebowym
 
4. Włókiennicze konotacje w platońskiej eschatologii
 
5. Postawa Prządek przeznaczenia wobec śmierci oraz pośmiertności
 
Rozdział V. Działania włókiennicze i biesiadność pogrzebowa w przedstawieniach figuralnych
 
1. Zawieszka z Bolonii
 
2. Tron z Verucchio
 
3. Naczynie przystawne z Sopron-Varhely
 
4. Dzban z Győr
 
Rozdział VI. Symbolika i magia włókiennicza w micie Labiryntu. Od ofiary z życia doczesnego do daru życia pośmiertnego
 
Rozdział VII. Dominacja kądzieli. Symbolika włókiennicza średniowiecza i wczesnej nowożytności w eschatologii chrześcijańskiej
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Netografia