wydawnictwo-triglav

Wybierz swój język

Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego

Autorzy:
Redaktor/Redaktorzy
Anna Jabłońska, Magdalena Robaszkiewicz
Wydawca:
Wydawnictwo Triglav i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Miejsce:
Gniezno–Szczecin
Rok wydania:
2020
Język:
polski
Format:
A4
Liczba stron:
284
Oprawa:
miękka
ISBN:
978-83-62586-30-1
Wyczerpany

Już po raz trzeci oddajemy w ręce czytelników kolejny tom z serii Collectio Cathalogorum Gnesnensium. Tym razem publikacja poświęcona jest problematyce przedstawionej na wystawie czasowej pt. „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”, którą prezentowano w gnieźnieńskim Muzeum w 2019 roku. Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Zalicza się dziś do uniwersaliów kulturowych. Jej obecność we wszystkich społecznościach, również u pierwszych Słowian, nie budzi żadnych wątpliwości 2. Wiedzę na temat dawnych instrumentów, zapisów nutowych czy zwyczajów związanych z muzyką czy muzykalnością w przeszłości czerpiemy dziś zarówno ze źródeł archeologicznych, historycznych, jak i etnograficznych. (...) Prezentowana publikacja stanowi rodzaj syntezy obecnego stanu wiedzy na temat kultury muzycznej okresu wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich.

Ze wstępu Magdaleny Robaszkiewicz

Spis treści
Wprowadzenie
Magdalena Robaszkiewicz, Słowo wstępu do tomu / 7
Anna Jabłońska, Wystawa „Kultura muzyczna w początkach
państwa polskiego” / 13
Artykuły
Dorota Popławska, Instrumenty i narzędzia dźwiękowe
we wczesnośredniowiecznej Polsce do początków XIII wieku / 39
Anna Jabłońska, O problemach ze źródłami wykorzystywanymi
w pracy historyka / 65
Krzysztof Moraczewski, Zanim zaczęto zapisywać muzykę.
O możliwym kształcie muzyki u początków polskiej państwowości / 87
Agnieszka Budzińska-Bennett, Utrwalone w pieśni. Otton III,
Bolesław Chrobry, Polska i Polacy w muzyce średniowiecznej / 105
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Pod powierzchnią ciszy / 131
Stanisław Mazurek, Perspektywa re-konstruktora, czyli w jaki sposób
zabytki muzyczne odzyskały życie / 155
Katalog zabytków / 183
Bibliografia / 247
Suplement
Magdalena Robaszkiewicz, Sławomira Ruta, O projekcie wystawy
„Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego” / 265